Inner Banner

آزادسازی صادرات مرغ با عوارض صفر

امتیاز دهید :
آزادسازی صادرات مرغ با عوارض صفر
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ / تعداد بازدید : 867 منبع:https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3924075

آزادسازی صادرات مرغ با عوارض صفر

دنیای‌اقتصاد: معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی از امکان صادرات مرغ با عوارض صفر خبر داد و گفت: بر اساس برآوردها تا پایان سال ‌هیچ مشکلی در حوزه تولید و مصرف مرغ نخواهیم داشت. به گزارش خبر‌گزاری تسنیم، شیراوند معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی درخصوص ذخیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی خانگی و وضعیت قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرغ در کشور گفت: توافق‌هایی را با مجموعه اتحادیه سراسری مرغداران داشتیم برای اینکه حوزه بازار را در برنامه مدون و با یک شیب کاملا حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده و منطقی به صاحبان اصلی صنعت که همان اتحادیه و انجمن‌های زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هستند، واگذار کنیم. وی افزود: بر اساس توافقی که شده‌است تمامی ظرفیت‌های مالی و امکانات وزارت جهادکشاورزی در خدمت مجموعه صنعت دام و طیور قرار گرفته‌است، برای اینکه بتوانیم با مشارکت خود این صنعت و صاحبان این صنعت که نمایندگان آنها ازجمله اتحادیه سراسری مرغداران هستند نسبت به جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری و مدیریت مازاد تولید اقدام کنیم. شیراوند درباره قیمت خرید مرغ توسط اتحادیه تصریح کرد: قیمتی که اتحادیه قرار است خریداری کند، بر اساس آنالیز قیمتی که سازمان حمایت برای نرخ مصوب طیور درنظر گرفته‌است قیمت مشخصی است که در اختیار اتحادیه است و مرغداران بر اساس همان قیمت این محصول خودشان را به‌فروش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانند، اما آن چیزی که مهم است بحث استمرار این تولید است، چون اگر این تولید دچار وقفه یا کاهش شود قطعا در ماه‌های آتی دچار اختلاف و نوسان قیمتی در بازار خواهیم بود.