حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل هوایی

حمل و نقل زمینی

حمل و نقل دریایی

حمل و نقل ریلی

اطلاعات کامل

خدمات لجستیک

خدمات لجستیک

خدمات بندری

انبارداری

توزیع

خدمات ارزش افزوده

ترخیص

اطلاعات کامل

خدمات فوق تخصصی

خدمات فوق تخصصی

پروژه

محمولات خاص

مهندسی و مشاوره

اطلاعات کامل

اصلاحیه بخشنامه انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران تعرفه خدمات فورواردری سال 1400 [ادامه]

درباره ما

کالا ناوگان شرق

کالا ناوگان شرق در سال 1374 در تهران تاسیس شده است. ما بیش از 24 سال است که بعنوان یکی از شرکتهای پیشرو و معتبر در صنعت حمل و نقل، تسریع و تسهیل خدمات را برای مشتریان خود به ارمغان آورده ایم... [ ادامه ]