Inner Banner

توزیع


پیش نیاز های توزیع

توزیع با مفهوم قابل دسترس ساختن محصولات در بازارها، نیازمند پیش فرض های مهمی در انبارداری است. دراختیار داشتن سه انبار پوشیده به وسعت 12,000 مترمربع در فضای کلی 30 هزار مترمربع باعث می شود عملیات ورود و خروج کالا (Inbound/ outbound) با کیفیت بالا ارائه می گردد. فرآیندهایی همچون FIFO/LIFO/ Implanting, Inspection, Priority Batching ، تهیه Pick list  و شمارش مجدد در Packing Area منتج به ارائه بهترین خدمات در توزیع می شود. 


تمرکز بر دقت

روند توزیع و پخش محصولات بر اساس عوامل متعددی همچون دقت بر اساس موقعیت مکانی، دقت بر اساس تعداد، ارزش بیمه ای کالا و ... اعمال می شود. این امر با بهره گیری از نیروهای مجرب و رعایت الزاماتی همچون (Tool Box Meeting) منجر به رسیدن به موقع کالا (OTD) در مقصد می شود. 


دسترسی کامل 

برای ارسال بار از انبار یا اجرای پروژهای کراس داک، با حذف انبارها نیازمند موقعیت فیزیکی مناسب جهت دسترسی به محورهای مواصلاتی و امکانات توزیعی فراوان همچون دسترسی راننده و کامیون و امکانات علمی برای مواجهه با موارد مرجوعی، خرابی، آسیب  دیدگی و آدرس معیوب (Reverse Logistics) و در نهایت امکانات ایمنی پیش بینی شده  همچون نزدیکی به پاسگاه پلیس، مرکز درمانی و ایستگاه آتش نشانی است که همگی در کالا ناوگان تامین می شود.


برنامه ریزی و مدیریت محموله های توزیعی

با توجه به تخصصی شدن فرآیند توزیع و چالش های مربوطه، دانش کامل در زمانبندی جاده ای (Road Planning) و تجربه بسیار در زمانبندی مسیر (Route Planning) مد نظر قرار می گیرد تا مدیریت زمان و هزینه برای مشتریان  (Time/Cost Management) صورت گیرد.