Inner Banner

خدمات ارزش افزوده

 

به خدمات عادی اکتفا نکنید

بسیاری از مشتریان در کنار خدمات عادی خود ، نیازمند برخی سرویس های مازاد هستند . فعالیت هایی همچون انواع بسته بندی (Kitting-Replacing-Packaging) و یا بازکردن بسته ها (De kitting-Scraping) در این زمره قرار میگیرد. کالا ناوگان تمامی این خدمات را به مشتریان ارجمند ارائه می کند.


برون سپاری فرآیند های زمان بر

در خلال عملیات انبارداری، فرآیندهایی وجود دارند که شاید ساده به نظر برسند اما به علت ماهیت کار نیازمند دو عامل نیروی انسانی و زمانی هستند.تیم انبارداری کالاناوگان فرآیندها را کاهش می دهد و فعالیت های لیبل زدن و بارکد نگاری (Labeling & Barcoding) و یا اضافه کردن بروشور را در اسرع وقت با نیروی متخصص انجام می دهد.


خدمات 360 درجه

خدمات مختلف از جمله چینش (Sorting)، همگذاری و سوار کردن (Assembling)، تنظیم و بسته بندی و مقاوم سازی بار (Shrinking-Fixing-Lashing)باعث پوشش دهی همه جانبه به خواسته های مشتریان می گردد.


آسودگی خیال از توزیع و بازگشت

در پاره ای از اوقات مشتریان به غیر از خود محموله ها، درخواست ارسال و توزیع اقلام تبلیغاتی (POSM)، بسته های مازاد، و ... را دارند. کالا ناوگان ضمن انجام این امور یکی از بزرگترین دغدغه های شرکت ها که فعالیت های مرتبط با  بازگشت کالا است را نیز برطرف می کند. 
تیم های انبار داری و توزیع ما با اعمال فرآیندهای Reverse Logistic تمامی سناریوهای مختلف در توزیع و بازگشت اعم از آدرس اشتباه ، بسته بندی خراب، مغایرت های تعدادی یا مالی و ... را پوشش می دهد.