Inner Banner

Corporate Social Responsibility

 

مسئولیت اجتماعی

ایران بزرگ، امانتی ارزشمند و حفظ زیست بوم این سرزمین کهن در گرو تعهد، تلاش فراگیر و مسئولیت پذیری همه ما میباشد. انتخاب محیط کسب و کار جهت ارزش آفرینی مشترک با شرکای تجاری میتواند صحنه اصلی ایفای تعهداتمان در قبال اجتماع و مسیری متفاوت برای تعاملات اجتماعی پیرامون ما باشد. ما در کالا ناوگان شرق با آگاهی از وظایف خود نسبت به محیط زیست، جامعه و حقوق شهروندی همواره در راستای ایفای تعهد خود در قبال اجتماع تلاش کرده و حمایت از اقشار محروم و اولویت بخشیدن به بهبود شرایط مناطق کمتر توسعه یافته را در اولویت کارهای خود قرار داده ایم. ما در کالا ناوگان شرق امیدواریم تا با تداوم فعالیت های خود در حوزه های مختلف از جمله "لجستیک در خدمت منافع ملی ( لجستیک سبز ) " ، "سلامت و حفاظت از محیط زیست"، "توانمندسازی سرمایه های انسانی" و "انجام امور خیریه و عام المنفعه" نقش کوچکی در ارتقا شرایط جامعه داشته باشیم. 

ما به سهم خود و با رویکرد چابکی و تمرکز بر رفع نیاز شرکای تجاری مان در تلاشیم تا با تضمین کیفیت خدمات و همچنین ایفای تعهدات و وظایف مان در قبال کشور عزیزمان ایران، از آینده فرزندانمان پاسداری کنیم.

 

 

نقش لجستیک در حفاظت از منافع ومنابع ملی

 

 

   سلامت و محیط زیست


 

امور عام المنفعه

مسئولیت اجتماعی ساخت مدرسه