Inner Banner

انواع کشتی‌های حمل و نقل دریایی

امتیاز دهید :

انواع کشتی‌های حمل و نقل دریایی

 انواع کشتی‌ها عبارتند از : حمل و نقل دریایی شامل انواع کشتی‌هایی می‌شود که برای حمل و نقل بارهایی مشخص کارایی مناسبی .

  • کشتی‌های کانتینر بر (Container Ships)
  • کشتی‌های فله بر (Bulk Carriers)
  • کشتی‌های تانکر نفتی (Oil Tankers)
  • کشتی‌های حمل گاز (Gas Carriers)
  • کشتی‌های یخچال دار (Reefer Vessels)
  • کشتی‌های Ro-Ro
  • کشتی دام بر (Livestock Carriers)
  • کشتی‌های چند منظوره
  • کشتی‌های مسافربری

کشتی‌های کانتینر بر

اولین دسته از کشتی‌های حمل و نقل دریایی کشتی‌های کانتینر بر هستند. این کشتی‌ها به خصوص برای حمل بار در داخل کانتینر‌ها طراحی شده‌اند. این نوع از کشتی پر استفاده‌ترین کشتی در زمینه تجارت بارهای خشک است

 

 

کشتی‌های فله بر

 

کشتی‌های فله بر مناسب‌ترین گزینه برای حمل بارهای خشک فله محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر آنها برای حمل دانه‌ها و غلات، سیمان و یا مواد معدنی با درصد بسیار کمی آسیب و تخریب، مناسب هستند