Inner Banner

حمل و نقل دریایی

امتیاز دهید :

حمل و نقل دریایی"حمل و نقل کالا و مسافر از طریق آب است" که بوسیله تمدنهای اولیه از طریق آبراه ها بوجود آمد.

احتمالاً مصریان اولین کسانی بودند که حدود 1500 ق. م از کشتی های دریایی استفاده کردند. اگرچه با ظهور هوانوردی از اهمیت سفرهای دریایی برای مسافران کاسته شد، اما هنوز هم برای سفرهای کوتاه و تفریحی محبوب است.

بررسی حمل و نقل دریایی بار
حمل و نقل دریایی مهم ترین روش حمل و نقل و بخش اساسی تجارت جهانی است. این روش حمل و نقل با صنایع بسیاری مرتبط بوده و با برخورداری از مکانیسم‌های مقرون ‌به‌ صرفه حمل و نقل، در جهت رشد و توسعه پایدار، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه استفاده می‌شود.
اکثر عملیاتهای حمل و نقل و جابجایی کالاها بین کشورهای جهان از طریق دریا انجام می شود، تا جایی که معیشت بسیاری از مردم نیز به این صنعت بستگی دارد و حتی محصولات مورد استفاده روزانه ما نیز تحت ‌عنوان مواد اولیه یا محصولات نهایی از طریق دریا حمل می‌شوند.
ازآنجایی‌که تجارت و بازرگانی کاملاً به کشتیرانی و حمل و نقل دریایی بستگی دارد، بنابراین این روش حمل به یک جزء اساسی برای پیشبرد اقتصاد جهان تبدیل شده و هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که بتواند بدون حمل و نقل دریایی زندگی کند.
کشتیرانی دریایی قلب تجارت و اقتصاد جهانی است و دنیای صنعتی امروزی اهمیت کشتیرانی را نیز به طور چشمگیری افزایش داده است.