Inner Banner

علائم و شماره گذاری كانتينرc32

امتیاز دهید :

علائم و شماره گذاری كانتينر

سازمان استاندارد بین المللی(ISO) همه کانتینرهائی که طبق استاندارد ایزو ساخته میشوند در BIC(دفتر بین المللی کانتینر)ثبت میگردند. BIC یک نهاد غیر دولتی وابسته به ایزو میباشد که فعالیت مجدد خود را از سال 1948 آغاز کرد. BIC حلقه اتصال بین همه گروههای درگیر در امور کانتینروحمل ونقل چند وجهی است که به عنوان متولی ثبت کانتینراز جانب ایزو انجام وظیفه میکند.