Inner Banner

اهمیت بازرسی لیفتراک و تداوم آن

امتیاز دهید :
بازرسی لیفتراک ها وظیفه ای است که کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که تجهیزات جابجایی مواد (MHE) همیشه مطابق با استانداردهای عملیاتی هستند. اما سوال مهم این است که اپراتورها هر چند وقت یک بار باید لیفتراک خود را بازرسی کنند؟ در اینجا یک راهنمای مفید در مورد دفعات بازرسی لیفتراک آورده شده است: الزامات بازرسی لیفتراک OSHA(The Occupational Safety and Health Administration) سازمان جهانی ایمنی و بهداشت است که قوانین، ضوابط و استانداردهای بسیاری در حوزه های مختلف صنعت وضع و ارائه نموده است. برگرفته از استاندارد OSHA تجهیزات صنعتی حمل بار 1910.178(q)(7) این استانداردی است که تمام الزامات منطبق با OSHA را در لیفتراک ها کنترل می کند. بر این اساس، برای رعایت استاندارد، اپراتورها باید ماشین آلات خود را بازرسی کنند: 1. روزانه (در ابتدای استفاده هر روز) 2. در ابتدای هر شیفت در یک مرکز با کاربری و استفاده مداوم این استاندارد اپراتورها را ملزم می کند که از وضعیت عملکرد خوب تجهیزات خود اطمینان حاصل کنند. برای عدم عمل به این فرآیند، جریمه‌هایی از سمت سازمان OSHA وضع شده است. لذا هر اپراتوری که مشکلی را در لیفتراک پیدا کند باید آن را از عملیات خارج و اطلاع رسانی کند.
دلیل الزام به تداوم بازرسی لیفتراک چیست؟ تداوم بازرسی به شما کمک می کند تا از عملکرد ایمن و کارآمد لیفتراک اطمینان حاصل کنید. در مقایسه، برخی از ما در هنگام رانندگی با اتومبیل خود مرتکب اشتباهات نا مطلوبی می شویم. ما نواقص و یا عیوبی را می بینیم که مشکل ساز خواهند شد، ولی به خود می گوییم "که در نهایت نیاز به تعمیر دارد."، اما لحظه‌ای فرا می‌رسد که آن مشکل به شکلی بسیار واقعی و خطرناک ظاهر می‌شود و ما را در دردسر می اندازد. دفعات بازرسی لیفتراک به مبارزه با این تعلل در هنگام کار با لیفتراک کمک می کند. از آنجایی که لیفتراک ها روزانه یا در ابتدای هر شیفت بازرسی می شوند، اپراتورها می توانند مشکلات احتمالی را زودتر تشخیص دهند، و به جای اینکه دقیقاً در لحظه ای که یک قطعه یا جزء خراب می شود، مشکل اساسی داشته باشیم، می توانیم تعمیراتی را انجام دهیم که ممکن است از وقوع موقعیت های خطرناک جلوگیری کند. همچنین، با الزام اپراتورها به بررسی لیفتراک خود در ابتدای یک شیفت، مجموعه برای انجام وظایف چک لیست به فردی که در پایان یک شیفت خسته شده است متکی نیستند.