Inner Banner

چهارده قانون ایمنی لیفتراک را بدانیم.

امتیاز دهید :

قانون اول: گواهینامه

افرادی که به عنوان راننده لیفتراک در صنایع به کار گرفته می شوند باید دارای گواهینامه ویژه لیفتراک باشند. دقت داشته باشید که این گواهینامه در ایران دارای کد 38 می باشد.

 

قانون دوم: بررسی

راننده لیفتراک باید قبل از شروع به کار تمام قطعات لیفتراک را مطابق چک لیست های موجود کنترل کرده و در صورت وجود نقص آن را در چک لیست ثبت و به سرپرست خود فورا اطلاع دهد.

قانون سوم: توجه به علائم رانندگی

در تمام محیط های صنعتی باید تابلو و علائم ایمنی مطابق با آئین نامه های موجود و خطرات شناسائی شده در محیط کار نصب شده باشد و نکته مهم تر این است که باید راننده لیفتراک به این علائم توجه نماید.

قانون چهارم: پارک صحیح

راننده لیفتراک باید این موضوع را بداند و آموزش دیده باشد که لیفتراک را در محل مخصوص پارک لیفتراک پارک کند و از پارک کردن در مقابل درب های ورود و خروج، درب های خروج اضطراری، مسیر دسترسی به تجهیزات آتش نشانی و ... خودداری کند.

قانون پنجم: رانندگی صحیح

راننده لیفتراک باید از حرکت کردن، توقف کردن، چرخیدن و یا تغییر مسیر دادن ناگهانی اجتناب کند. در صورت رعایت نکردن این نکات، احتمال بروز حوادثی مانند برخورد با موانع، منحرف شدن و یا افتادن بار بسیار زیاد است.

قانون ششم: رانندگی با کفش و دست خیس یا روغنی ممنوع

راننده لیفتراک نباید با دست‌های خیس یا روغنی و همچنین کفش‌های خیس و یا روغنی رانندگی کند. در این صورت احتمال اینکه کنترل فرمان از دست راننده خارج شده و حادثه رخ دهد، زیاد است.

قانون هفتم: استفاده نادرست از لیفتراک ممنوع

راننده لیفتراک اجازه ندارد فرد دیگری را به وسیله شاخک‌های لیفتراک بالا ببرد. فراموش نکنید که لیفتراک‌ها به این منظور طراحی نشده‌اند.

قانون هشتم: سوار شدن بر لیفتراک بدون سقف ممنوع

لیفتراک باید دارای یک کابین راننده با درجه ایمنی بالایی بوده و در قسمت سقف آن نیز حفاظ مناسب وجود داشته باشد.

قانون نهم: حمل بار غیرایمن ممنوع

راننده لیفتراک نباید بارهایی را جابه‌جا کند که احتمال سقوط شان زیاد است. همواره باید از پالت‌هایی با‌ اندازه مناسب برای حمل بارها استفاده کرد. بارها را نباید به وسیله یک شاخک لیفتراک حمل کرد و همواره باید مرکز ثقل بارها میان دو شاخک قرار بگیرد.

قانون دهم: حمل بار بیشتر از ظرفیت لیفتراک ممنوع

انواع لیفتراک‌ها برای حمل بارهایی با وزن‌های مشخص طراحی شده‌اند. چنانچه از یک لیفتراک با ظرفیت سه تن برای حمل باری به وزن چهار تن استفاده شود، احتمال بروز حادثه بسیار زیاد است. برای جلوگیری از چنین وقایعی لازم است وزن بارها به طور تقریبی مشخص شوند.

قانون یازدهم: راندن روی سطوح لغزنده ممنوع

در مواقع بارندگی و یا پاشیدن روغن، سطح مسیرهای عبور و مرور لغزنده است. در چنین مواقعی و به خصوص در شیب‌ها کنترل لیفتراک بسیار سخت می‌شود و احتمال بروز حادثه بسیار زیاد است.

قانون دوازدهم: ایستادن زیر بار معلق ممنوع

راننده لیفتراک نباید به افراد دیگر اجازه دهد تا از زیر بارهایی که توسط لیفتراک بالا رفته‌اند، عبور کنند و یا در آنجا توقف داشته باشند. ممکن است به هر علتی بار سقوط کند و موجب مرگ یا جراحت شدید برای افراد شود.

قانون سیزدهم: حمل بار بیشتر از ظرفیت لیفتراک ممنوع

بالا بردن بار خیلی سنگین ممکن است باعث شود لیفتراک به سمت جلو خم شده و ایجاد حادثه کند.

قانون چهاردهم: بیرون پریدن هنگام چپ شدن لیفتراک ممنوع

راننده لیفتراک نباید هنگامی‌که به هر علتی لیفتراک چپ می‌شود به سمت بیرون حرکت کرده یا خود را پرت کند. در این مواقع بهتر است با جمع کردن زانوها و فروبردن سر به پایین و میان دست‌ها، در کابین بماند.