Inner Banner

کالای خطرناک

امتیاز دهید :

مواد و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ، اﻣﻮال ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ را  ﮐﺎﻻی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .

 

 

از قبیل نکات مهم درانواع  حمل و نقل ریلی و جاده ای و دریایی و هوایی حمل کالاهای خطرناک است. چرا که کمترین بی توجهی به آن عواقب بسیار خطرناک زیست محیطی و انسانی و مادی به دنبال دارد.

 

به همین منظور بکارگیری کامل قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در هنگام بسته بندی، بارگیری وتخلیه و حمل این مواد و همچنین کنترل و نظارت مستمر در مسیر راه های ریلی و جاده ای ضروری می باشد تا اطمینان حاصل گردد که ایمنی راه ها، محیط اطراف راه ها و محتوی بسته ها، ایمنی انسان ها و حفظ سلامت آنها و همچنین حفظ محیط زیست حاصل می گردد.

 

کنترل حمل و نقل کالاهای خطرناک درمناطق بندری تخلیه و بارگیری و انبارداری آن به این دلیل مهم است که می بایست از ایمنی واسنفاده از تجهیزات و وسایل حفاظت شخصی اشخاص شاغل در ان مناطق یا افراد ساکن و نیز سالم بودن تاسیسات و محیط زیست بندری اطمینان حاصل شود.

 

مواد پرتوزا نیز جزء مواد خطرناکی هستند که البته کاربرد بسیار مفید و گاهی منحصربفردی هم دارند که عدم رعایت نکات ایمنی می تواند خطرات جدی همچون ضایعات پوستی، ضایعات مراکز خونساز سرطانها، … را برای کارکنان ، مردم محیط و حتی نسل های اینده به همراه داشته باشد عناصر رادیواکتیو بسته بندی شده نباید به منطقه بندری اورده شود مگر اینکه ورود انها مطابق با مقررات بین المللی اژانس انرژی اتمی برای حمل و نقل ایمنی مواد رادیو اکتیو یا مقررات مشابه ملی باشد.

 

برخی از کالاهای خطرناک، به اندازه ای خطرناک هستند که حمل آن ها توسط هواپیما امکان پذیر نمی باشد. حمل برخی از کالاها فقط توسط هواپیمای باری و حمل برخی دیگر از کالاهای خطرناک توسط هر دو هواپیمای باری و مسافری امکان پذیر است. بسته بندی درست در حمل هوایی کالاهای خطرناک دارای اهمیت بسیار زیادی است. 

 

برای بسته بندی تمامی کالاهای خطرناک قابل پذیرش و حمل توسط هواپیما، یاتا مقرراتی تعیین نموده که طبق دستورالعمل آن دامنه گسترده ای از انتخاب ها برای بسته بندی های انفرادی وجود دارد.

 

در هر صورت حمل هوایی شاخصه هایی منحصر به فرد دارد (تغییرات فشار، دما و لرزش) که در حمل و نقل به صورت زمینی مشهود نمی باشند و این امکان وجود دارد که بر روی بسته بندی کالا در زمان حمل هوایی تاثیرگذار باشند، بنابراین در زمان حمل این قبیل کالاها توسط هواپیما جوانب احتیاط بیشتری رعایت می شود تا خطراتی که متوجه هواپیما، سرنشینان و خدمه می باشد برطرف شده و یا به حداقل کاهش یابد.

 

گاهی از مسئولیت های ارسال کننده کالا بسیار حائز اهمیت می باشد. فرستنده باید اقدامات لازم را جهت آموزش و تعلیم به کارکنان خود انجام دهد، به گونه ای که آن ها بتوانند در ارتباط با کالاهای خطرناک وظایف مربوط به خود را با صحت کامل انجام دهند. در شناسایی کالاهایی خطرناک مهارت کسب کنند.

 

از این که بسته بندی کالای خطرناک دارای کلیه شرایط لازم برای حمل و نقل هوایی است اطمینان داشته باشند. فرستنده و سایر عوامل دست اندر کار، باید شرایط بسته بندی تمامی محصولات را از لحاظ وجود خطرات پنهان واحتمالی چک کنند.
در زمان پذیرش محموله برای حمل و نقل هوایی، مسئولیت بر دوش پرسنل  پذیرش محموله شرکت هواپیمایی می باشد که تا حد ممکن از اینکه محموله دارای کالای خطرناک نیست مطمئن گردد، مگر در صورتی که فرستنده آن را طبق مقررات حمل و نقل کالاهای خطرناک آماده کرده و تحویل داده باشد. جهت پذیرش کالاهای خطرناک حتما بایستی استفاده از چک لیست مد نظر قرار گیرد به هر حال اجازه برای حمل هوایی کالای خطرناک بر اساس مقررات یاتا دارای محدودیت هایی می باشد و باید با ان پایبند بود.

 

اطلاع رسانی و توصیه های لازم در خصوص شرایط و ملزومات بسته بندی با توجه به طبقه بندی محموله  و محصولات  و معرفی اسناد و اطلاعات ایمنی و ام اس دی اس مواد که حاوی روشهای مخصوص درزمینه تمیزکردن این مواد درصورت نشت یا وقوع حادثه می باشد و مستند سازی کامل مبنی بر روش حمل و نقل و مقررات مربوط
ارائه تابلوهای حاوی علایم هشدار دهنده که مختص قوانین کشور ذیربط یا بین الملل می باشد.

تعیین و شناسائی کلیه کالاهای خطرناک کار آسانی نیست. به همین دلیل باید همیشه آگاهانه و بسیار با دقت عمل نمود. به عبارتی در فرآیند تشخیص باید آن قدر دقیق عمل نمود که به غیر از کالاهایی که مجاز هستند هیچ کالای خطرناکی توسط هواپیما حمل نگردد.

 

در مواردی که تشخیص کالاهای خطرناک به آسانی قابل تشخیص نبوده و شناسایی آن ها با شک و تردید همراه است، بایستی با کارکنان متخصص شرکت مشورت نمود. نمونه های زیادی از مواردی که ممکن است نمایانگر حضور کالاهای خطرناک باشند، وجود دارند.

 

به عنوان مثال: قطعات اتومبیل، قطعات هواپیما و لوازم یدکی آن، مایعاتی که سرما ایجاد می کنند، وسایل و لوازم الکترونیکی، تجهیزاتی که شامل رسانه و فیلمبرداری می گردد، وسایل سیاحتی و گردشگری، باطری های خشک، لوازم آتش بازی، انواع پاک کننده های سطوح، غذای فریز شده، لوازم عکاسی، قوطی های اسپری، انواع مختلف رنگ و دارو، مایع فندک، لوازم غواصی، تجهیزات معدن، مواد شیمیایی، لوازم آزمایشگاهی و مواردی از این قبیل می باشد.

 

در این متن ذیل تنها نگاهی به کلاس های طبقه بندی شده می اندازیم. شرکتهای حمل و نقل می توانند با استناد به قوانین کالاهای طبقه بندی شده نسبت به حمل ونقل کالاهای خطرناک که شامل کلاس های ذیل می باشد اقدام کنند: 

کلاس یک – مواد منفجره و فرآورده های حاوی مـواد میباشد.
کلاس دو – گازهای متراکم ، مایع شده و یا حل شده تحـت فشار میباشد.
کلاس سه – مایعات سریع الاشتعال
کلاس چهارــ مواد جامد سریع الاشتعال
کلاس پنج ــ مواد اکسید کننده و پراکسیدهای آلی
کلاس شش ــ مواد سمی و عفونی (آلوده کننده )
کلاس هفت ــ مواد رادیواکتیو
کلاس هشت ــ مواد سوزآور و خورنده
کلاس نه –  سایر مواد و فرآورده های خطرناک
کالاهای خطرناکی که شرایط ذیل را دارا باشند، در صورتی که محدودیت های تعیین شده برای آنها رعایت شده باشد و نکات ایمنی در حمل آن لحاظ شود می توانند در زمره استثنائات قرار بگیرند:
زمانی که توسط پست هوایی حمل شوند.
زمانی که توسط مسافران یا خدمه پرواز حمل شوند.
زمانی که در چهارچوب اموال شرکت هواپیمایی حمل شوند.
کالاهای خطرناکی که جزء مقادیر مستثنی شده باشند.

کالای خطرناک
Dangerous goods