مدل انتخاب نوآوری‌های محصولات ایرانی در این جشنواره به این شکل است که ابتدا بازار صنایع مختلف بررسی و نوآوری‌های موفق با استناد به اخبار و اطلاعات جمع‌آوری شده از منابع گوناگون مانند نشریات تخصصی، رویدادهای علمی و اجرایی، نهادهای ذی‌ربط و‌... شناسایی می‌شود، سپس فرم خوداظهاری برای شرکت‌ها ارسال و طبق آن جلسات ارزیابی یا ممیزی در محل شرکت‌ها برگزار و نوآوری‌های برتر انتخاب و معرفی می‌شوند.

علت انتخاب «بیسکویت بدون قند» فرخنده به عنوان یک نوآوری برتر این است که این محصول اولین بیسکویت بدون قند واقعی در ایران به حساب می‌آید، چرا که برای اولین بار یک بیسکویت با کمتر از نیم درصد قند و مطابق با استانداردهای روز جهانی در ایران تولید و عرضه شده است.

طبق جدول ارزش غذایی سازمان غذا و دارو، مقدار قند در هر ۵۵ گرم از بیسکویت بدون قند فرخنده، تنها ۱۹/ ۰گرم است.

بر اساس معتبرترین استانداردهای بین‌المللی در کشورهای آمریکا و کانادا، این میزان قند در محصول بیسکویت، تعریف صحیحی از محصول بدون قند را ارائه می‌دهد. شاخص‌های اصلی ارزیابی نوآوری محصول در شرکت‌ها شامل میزان توسعه‌یافتگی و بلوغ سازمانی فرآیندهای نوآوری بر اساس مدل جهانی Stage-Gate با تمرکز بر طرح منتخب است که با ارائه مستندات مورد بررسی قرار می‌گیرد.