Inner Banner

ایمنی جک پالت

امتیاز دهید :

ایمنی جک پالت


در ادامه این مقاله آموزشی مهم ترین نکات ایمنی جک پالت را برای شما آورده ایم.

 1. قبل از شروع به کار با جک پالت حتما آن را به طور کامل با استفاده از چک لیست های مربوطه بازرسی نمائید ودر صورت وجود هر گونه نقص و عیب فنی از کار کردن با جک پالت خودداری کنید.
 2. هیچ وقت اقدام به تعمیر جک پالت نکنید زیرا تعمیر جک پالت باید توسط فرد متخصص این کار انجام شود.
 3. از جک پالت برای موقعیت ها و عملیات هائی استفاده کنید که برای آن تعریف شده است.
 4. هیچ قسمتی از بدن خود را روی جک و مکانیسم بالابر و زیر شاخک یا بار قرار ندهید.
 5. از جابه جایی افراد با آن بپرهیزید.
 6. از جابه جایی بارهای ناپایدار و با نقاط اتکای سست بپرهیزید.
 7. هنگام حمل اجسام بلند، طویل و عریض برای جلوگیری از آسیب دیدگی بار، واژگون شدن دستگاه و تصادم با افراد مجاور از محافظ های مخصوص استفاده کنید.
 8. بیش از حد مجاز بارگیری نکنید.
 9. ظرفیت جک پالتبر مبنای باری که به صورت یکسان توزیع شده باشد و مرکز ثقل آن در نقطه وسط طول شاخک باشد محاسبه می گردد.
 10. اطمینان حاصل کنید که طول شاخک با طول پالت بر روی جک پالتهماهنگ باشد.
 11. شاخک ها را موقعی که از دستگاه استفاده نمی کنید در پایین ترین حالت قرار دهید.
 12. جک پالت برای عملیات های حمل عمومی در سطوح مسطح، تراز و سخت طراحی گردیده است اگر با سطوح شیب دار مواجه هستید در صورت مواجه شدن با موقعیت اضطراری باید از اهرم پایین آورنده استفاده کنید و جهت متوقف کردن به اندازه ای پایین بیاورید که بار روی زمین قرار بگیرد. اگر دستگاه به همین صورت متوقف شد باید مواظب باشید هیچ قسمت از بدن شما نزدیک و یا زیر بار قرار نگیرد.
 13. توجه به این نکته ضروری است که از جک پالت برای حمل بارهای سنگینی که به آسانی در سطوح شیبدار توسط اپراتور قابل کنترل نیستند استفاده نشود.
 14. از آن جایی که این دستگاه به صورت دستی عمل می نماید بنابراین اشخاصی که از قدرت بدنی لازم جهت حمل جک پالت دستی با بار را ندارند، از به کار بردن این وسیله جدا خودداری کنند.