Inner Banner

لجستیک در خدمت منافع ملی

حفاظت از منافع ملی از جمله مهمترین مولفه های ارزش آفرینی در ارائه خدمات لجستیکی ارزشمند برای مشتریان میباشد. ما در کالاناوگان شرق با برداشتی متفاوت از مفاهیم به روز لجستیک و بخدمت گرفتن دانش و تجریبات خود و در عین حال تحقیق و بهینه سازی مستمر فرایندهای عملیاتی در تلاشیم تا ضمن کاهش هزینه های لجستیکی، اهداف ذیل  را برای شرکای تجاریمان به ارمغان آوریم.

 

اهدافی از قبیل :


- کاهش زمان حمل در زنجیره تامین
- مدیریت و کاهش مصرف سوختهای فسیلی
- کاهش تولید آلاینده های جوی از طریق برنامه ریزی عملیاتی ، سرمایه گذاری، ایجاد هاب پورت منطقه ای با محوریت کاهش میزان مصرف سوخت
- کاهش هزینه های لجستیکی


همچنین با هدف پیاده سازی وبهبود مستمر فرآیندهای عملیاتی و تشکیلاتی و نیز مدیریت  دانش و مستند سازی آن در سازمان، تلاش داشته ایم بخشی از تجربیات خود را از طریق همکاری متقابل با موسسات تولید کننده نرم افزار، مستند سازی، پایش  و در ارتقا کمی و کیفی محصولات آنها نقشی هر چندکوچک ولی موثر داشته باشیم.


این همکاری در زمینه های مختلف زیر و با تعامل با تولید کنندگان نرم افراز به انجام رسیده است:

- حمل و نقل بین المللی
- لجستیک
- آموزش هوشمند از راه دور
- ارزیابی عملکرد نیروی انسانی بر اساس الگوی BSC
- مدیریت ارتباط با مشتریان
- اتوماسیون اداری
- تعمیر و نگهداری تجیهزات
- خرید و تدارکات

 

 

 

 

 


بر این باوریم با به اشتراک گذاشتن این تجربیات از طریق توسعه نرم افزار های مرتب با حوزه لجستیک و حمل و نقل نقش کوچکی در ایفای بخشی از تعهدات اجتماعی  خود داشته ایم.