Inner Banner

مشارکت در ساخت مدرسه

مسئولیت اجتماعی ساخت مدرسه

 

آزادسازی زندانیان غیرعمد

- مشارکت در ساخت مدرسه و فراهم کردن زمینه تحصیل کودکان در فضایی استاندارد با امکانات مناسب 

- کمک های مالی به آسیب دیدگان بلایای طبیعی (زلزله، سیل و...) 

- حمایت از دانش آموزان و خانواده های کم بضاعت

- تامین هزینه درمان،آموزش وزندگی کودکان بی سرپرست یا بیمار توسط نهادهای ذیربط از جمله موسسه خیریه دستهای مهربان، محک و .... 

- آزادسازی هر ساله زندانیان غیرعمد