Inner Banner

ایرلاین‌ها مجاز به افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی نیستند‌‌‌

امتیاز دهید :
ایرلاین‌ها مجاز به افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی نیستند‌‌‌
تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ / تعداد بازدید : 170 منبع:https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4039990

ایرلاین‌ها مجاز به افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی نیستند‌‌‌
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تشریح اتفاقات اخیر در موضوع نرخ بلیت پروازهای داخلی گفت: شرکت‌ها مجاز به افزایش قیمت بلیت هواپیما نیستند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: در تیر۱۴۰۰ و با اعمال محدودیت ۶۰ درصدی صندلی پروازها در زمان شیوع بیماری کرونا، نرخ بلیت نسبت به نرخ‌نامه ۱۳۹۹، ۴۰درصد افزایش یافت.

وی افزود: متعاقبا در آذرماه ۱۴۰۰ و با رفع محدودیت فاصله‌‌‌گذاری اجتماعی در پروازها، شورای عالی هواپیمایی کشوری شرکت‌های هواپیمایی را به کاهش نرخ‌ها به میزان ۱۵‌درصد موظف کرد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: در دی‌ماه ۱۴۰۰ همزمان با اجرایی شدن قانون مالیات ارزش افزوده در صنعت حمل‌ونقل هوایی نرخ بلیت در مسیرهای داخلی ۴درصد افزایش یافت.

یازرلو تصریح کرد: پس از گذشت قریب به دو سال از تصویب افزایش ۳۰درصدی نرخ‌ها توسط شورای عالی هواپیمایی کشوری در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار نرخ تمامی مسیرهای داخلی براساس جدول بهای کامل بلیت هواپیما در هر یک از مسیرهای داخلی به میزان ۲۹‌درصد افزایش یافت.

وی اضافه کرد: براساس آخرین اقدامات به عمل آمده از سوی شرکت‌های هواپیمایی و طرح دعوا در دیوان، دیوان عدالت اداری، به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام کرد که براساس آن مقرر شده است ‌‌‌حمل‌ونقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌‌‌گذاری شود و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است؛ متعاقب رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه ذی‌ربط درخواست اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد کرد که به استناد آن، رئیس دیوان در نامه‌‌‌ای ‌‌‌به وزارت راه و شهرسازی نسبت به موقوف الاجرا شدن رای مکاتبه کرد که مراتب توسط سازمان هواپیمایی جهت آگاهی و اقدام شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد و شرکت‌ها مجاز به افزایش نرخ بلیت هواپیما نیستند.

وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در صنعت هوانوردی غیرنظامی متولی ایمنی پروازهاست، افزود: این سازمان خود را مکلف به تکالیف و مسوولیت‌‌‌هایی که قانون‌گذار برعهده او نهاده است، می‌‌‌داند و هر‌‌‌تصمیمی که در فرآیند قانونی کشور ابلاغ شود، موظف به اجرا خواهد بود.