Inner Banner

تجارت ایران بعداز جنگ اوکراین

دنیای‌اقتصاد : تجارت با کشورهای قفقاز و آسیای‌میانه به‌علاوه روسیه بخشی مهم از جغرافیایی است که از آن به شرق تعبیر می‌شود و تجارت آن به تجارت با شرق معروف است. ..

۱۴۰۱/۱۱/۱۱ 1547 بیشتر بخوانید

اینکوترمز ۲۰۲۰ در حوزه حمل و نقل

اتاق بازرگانی بين المللی(ICC) در حال تهيه پيش‌نويسی برای اينکوترمز (اصطلاحات تجارت بين المللی) جديد در سال 2020 است. اتاق بازرگانی بين المللی ( ICC) در حال تهي..

۱۴۰۱/۰۱/۲۰ 1414 بیشتر بخوانید