Inner Banner

دنیای‌اقتصاد : اعضای کمیته ارزی اتاق ایران تصمیم گرفتند در چارچوب دو کمیته مجزا، امور کلی و بسترساز بازار ارز و تجارت و همچنین مسائل جاری این حوزه را بررسی کنند و نظرات خود را در قالب پیشنهاد در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهند.بیشتر بخوانید