Inner Banner


ضرورت توسعه حمل و‌نقل ترکیبی

دنیای‌اقتصاد: مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافق‌نامه‌های بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی با مدیر بندر اکتائو دیدار کرد. در این نشست گفت‌وگوهایی در خصوص گسترش ه..

اینکوترمز

اینکوترمز یکی از ابزارهای اصلی در تجارت بین الملل محسوب می شود. خریدار و فروشنده با توجه یه این اصطلاحات، با یکدیگر به توافق می رسند و وظایفشان مشخص می شود.

وزن حجمی

یکی از موارد بسیار مهم که گاهی باعث سردرگمی در حمل و نقل های بین المللی می شود نحوه محاسبه وزن بارنامه می باشد . نکته حائر اهمیت این است که در حمل و نقل هوایی د..

خدمات فورواردی

فعالیت و وظایف فورواردری شامل مجموعه ای از خدماتی است که طی آن یک شخص حقیقی و یا حقوقی در ازای دریافت مزد مشخصی، تمامی شرایط انتقال کالا از یک کشور به کشوری دیگ..