Inner Banner


سيستم های تخليه و بارگيری

سيستم های تخليه و بارگيری

اهمیت بازرسی لیفتراک و تداوم آن

بازرسی لیفتراک ها وظیفه ای است که کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که تجهیزات جابجایی مواد (MHE) همیشه مطابق با استانداردهای عملیاتی هستند.

انواع کشتی‌های حمل و نقل دریایی

انواع کشتی‌های حمل و نقل دریایی انواع کشتی‌ها عبارتند از : حمل و نقل دریایی شامل انواع کشتی‌هایی می‌شود که برای حمل و نقل بارهایی مشخص کارایی مناسبی .

انواع زنجیره تامین

انواع زنجیره تامین: زنجیره‌ تامین، شبکه‌ای فعال است که ارتباط میان تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان، ارائه دهندگان خدمات لجستیک و خریداران نهایی را امکان‌پذیر کرده ..

شبکه زنجیره تامین (Supply Chain Network)

زنجیره تامین مجموعه ای از فعالیت‌ها میباشد که به منظور ارایه محصولات و یا خدمات به مشتری نهایی صورت می پذیرد. بر این اساس، کلیه فعالیت‌های مرتبط با جریان مواد و..

مروری بر انواع سیستم های نگهداری در انبارهای صنعتی

مروری بر انواع سیستم های نگهداری در انبارهای صنعتی Warehouse Storage Systems مقدمه: با بالا رفتن میزان عرضه و تقاضا در چرخه تولید، یکی از قسمت های مهم زنجیره..

فرایند انبارداری و نقش نرم افزار در بهبود و بهره وری آن

در این مقاله قصد داریم به بررسی فرایند انبارداری و سیستم مدیریت انبار (WMS) بپردازیم و نقش نرم افزار مدیریت انبار را در بهبود و بهره ور کردن این فرایند مورد تح..

چگونه صنعت پخش در ایران توسعه می یابد؟

چگونه صنعت پخش در ایران توسعه می یابد؟

انجام تشريفات گمركی ترانزيت خارجی كالا

ترانزيت كالا رويه گمركی است كه براساس آن كالايی به منظور عبور از قلمرو گمركی از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگری، تحت نظارت گمرك خارج شود

انجام تشريفات گمركی صادرات عام

رويه گمركی است كه براساس آن كالای داخلی به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج می شود.