Inner Banner


مروری بر انواع سیستم های نگهداری در انبارهای صنعتی

مروری بر انواع سیستم های نگهداری در انبارهای صنعتی Warehouse Storage Systems مقدمه: با بالا رفتن میزان عرضه و تقاضا در چرخه تولید، یکی از قسمت های مهم زنجیره..

فرایند انبارداری و نقش نرم افزار در بهبود و بهره وری آن

در این مقاله قصد داریم به بررسی فرایند انبارداری و سیستم مدیریت انبار (WMS) بپردازیم و نقش نرم افزار مدیریت انبار را در بهبود و بهره ور کردن این فرایند مورد تح..

چگونه صنعت پخش در ایران توسعه می یابد؟

چگونه صنعت پخش در ایران توسعه می یابد؟

انجام تشريفات گمركی ترانزيت خارجی كالا

ترانزيت كالا رويه گمركی است كه براساس آن كالايی به منظور عبور از قلمرو گمركی از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگری، تحت نظارت گمرك خارج شود

انجام تشريفات گمركی صادرات عام

رويه گمركی است كه براساس آن كالای داخلی به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج می شود.

انجام تشريفات گمركی واردات كالا

رويه گمركی است كه براساس آن كالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمركی با پرداخت حقوق ورودی و هزينه های انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص می شود.

بیمه حمل کالا

بیمه حمل کالا نوعی بیمه حمل و نقل کالا است که به موجب آن یک طرف بیمه گر تعهد می نماید درازای دریافت وجوهی از طرف دیگر بیمه گذار در صورت وقوع یا بروز حادثه در ج..

بارنامه چیست؟

بارنامه سند قرارداد حمل رسید دریافت كالا و سند مالكیت آن است. علاوه بر آن بارنامه سندی است كه زمان ادعای خسارت از بیمه می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده وا..

انواع کانتینر

ابعاد یک کانتینر برحسب فوت مشخص می شود. کانتینرها دارای اندازه های 10، 20، 30و40 فوت هستند که رایج ترین آنها کانتینر20 فوت و 40 فوت می باشند. البته توجه داشته ..